Verschroeiende herfst op komst

Meestal zijn de zomermaanden redelijk kalm, maar dit jaar hadden ze enkele spannende momenten in petto. Om te beginnen zorgde de Rode Duivels-saga ervoor dat het hele land verenigd was in het mooist mogelijke gevoel allemaal Belg te zijn en dat we zelfs gingen geloven dat onze problemen voorbij waren. Vervolgens deed de hittegolf het hele land haast smelten en veroorzaakte dramatische natuurbranden in het noorden van Europa en in Griekenland. Ten slotte liet de budgetcontrole 2019 jammer genoeg alle hoop op opklaring vervliegen voor de werknemers, zowel voor die van de privésector als voor die in de openbare sector. Laten we dat zomerakkoord 2018 even van naderbij bekijken. Het kreeg weliswaar de verleidelijke naam “Arbeidsdeal” opgeplakt, maar in feite gaat het meer om een deal “ARCO versus steuntrekkers” ! Op die manier kon de federale regering aan elke regeringspartij enkele trofeeën gunnen, die dan ingezet kunnen worden tijdens de aankomende verkiezingscampagnes.

Onze collega’s van de ACLVB hebben zich uitgebreid laten gaan over de gevolgen van deze maatregelen voor de werknemers in de privésector.

De komst van een vierde operator voor mobiele telefonie heeft geen ander doel dan de prijs van de vergunning op zak te steken. Hierbij was de bekommernis om de voelbare gevolgen inzake tewerkstelling veraf.
VSOA-Proximus had al gewezen op dat gevaar. Ik verwijs in dit verband naar het juninummer van ons magazine. Deze beslissing houdt geen rekening met de verzadiging van de huidige markt. De toetreding van een vierde operator zal niet te onderschatten gevolgen hebben, niet alleen voor de investeringen van de huidige telecomoperatoren, maar vooral in de vorm van werkgelegenheidsverlies in België.
Wat het Openbaar Ambt betreft, heeft de regering zich heel discreet getoond in haar communicatie.

Maar aangezien onze ministers al op propagandapad zijn naar de volgende verkiezingen, hebben ze toch de volgende punten over hun lippen laten gaan:

  • de regelgeving voor de pensioenen wegens lichamelijke ongeschiktheid zal gewijzigd worden;
  • nog in verband met de pensioenen: de regering heeft in tweede lezing een akkoord bereikt over het dossier van de zware beroepen. Een derde lezing wordt verwacht in september, nadat het Federaal Planbureau zijn advies zal hebben gegeven;
  • ten slotte hebben de ministers Jambon en Vandeput in de pers hun mond voorbij gepraat door aan te kondigen dat het ziektekapitaal van de ambtenaren zou worden afgeschaft.

De minister belast met federale ambtenarenzaken had nochtans aan de vakbonden bevestigd dat hij niet zou raken aan die regelgeving. Dit dossier komt trouwens niet voor in de CODEX waarover momenteel onderhandeld wordt. Ten slotte maken deze twee ministers er geen geheim meer van dat ze een einde willen maken aan het ambtenarenstatuut. Dit is voor het VSOA uiteraard een oorlogsverklaring.

Er komt dus een warme, om niet te zeggen verschroeiende herfst aan.     

François Fernandez-Corrales
Algemeen voorzitter

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.  Door verder te surfen, stem je in met het gebruik hiervan.

Meer infoSluiten