Over het VSOA

Opdracht

Wij zijn actief binnen alle segmenten van de openbare sector en verdedigen er de belangen van alle personeelscategorieën, zowel statutairen als contractuelen. Ook oefenen wij onze syndicale activiteiten uit in volledige filosofische en politieke onafhankelijkheid. De eerbiediging van de principes van vrijheid, solidariteit en verdraagzaamheid zijn van essentieel belang.

De verdediging van de collectieve en individuele beroepsbelangen van de leden behoort tot de hoofdopdracht van onze organisatie.

Het VSOA is een representatieve syndicale organisatie. In die hoedanigheid nemen onze mensen deel aan alle onderhandelingen en het overleg op alle niveaus, zowel intersectorieel, sectorieel, regionaal als lokaal.
Als voorstander van het overlegmodel geven we steeds voorrang aan de dialoog. Niettemin nemen we evenzeer onze verantwoordelijkheid wanneer actie het ultieme wapen blijkt te zijn om onze legitieme eisen kracht bij te zetten.
De openbare sector wordt meer en meer meegezogen in de stroomversnelling die het gevolg is van de toegenomen roep naar rendabiliteit en flexibiliteit. De dreigende privatisering van delen van de openbare sector wordt eveneens een steeds groeiend probleem.
Daarom streeft het VSOA naar het behoud van een dynamische en efficiênt werkende openbare sector die ten dienste van de bevolking staat en die qua performantie beantwoordt aan de hedendaagse noden. Maar ook naar een openbare sector die een volwaardige toekomstgerichte tewerkstelling biedt aan zijn medewerkers, met voldoende doorgroeimogelijkheden en een eerlijke marktgerichte verloning.

Organisatie en structuur

De organisatie wordt geleid door de Algemene Voorzitter. Hij wordt voor zes jaar verkozen door de statutaire algemene vergadering. Voor het dagelijks beheer en de algemene leiding wordt hij bijgestaan door de secretaris-generaal en door de leden van het vast bureau. De Algemene Voorzitter zit de algemene organen van het VSOA voor, nl. de algemene vergadering, het directiecomité het vast bureau en het uitgebreid vast bureau.
Het VSOA is vandaag onderverdeeld in elf beroepsgroepen. Die zijn elk verantwoordelijk voor de syndicale activiteiten binnen hun sector. Daarvoor beschikken ze over een verregaande autonomie. Die moet hen toelaten snel en adequaat tussen te komen indien er zich problemen stellen binnen hun sector. U vindt hen terug op deze website in de rubriek beroepsgroepen.

Het Secretariaat-Generaal speelt in de eerste plaats een coordinerende en ondersteunende rol.
De structuren weerspiegelen het imago van het VSOA, nl. een jonge, dynamische en toekomstgerichte vakbond. Een vakbond waarbij de leden steeds terecht kunnen met hun vragen of beroepsgebonden problemen.
De verschillende werkgroepen versterken dat imago. Zij werden immers opgericht om de verschillende geledingen binnen de organisatie een stem te geven.

Internationale betrekkingen

Door de steeds toenemende mondialisering zijn wij genoodzaakt een Europese en zelfs mondiale dimensie te geven aan onze syndicale activiteiten. Meer en meer worden we geconfronteerd met delocaliseringen en met de toenemende concurrentie uit lage loonlanden binnen en buiten Europa. Het Europese beslissingsniveau en de door de E.U. uitgevaardigde richtlijnen vervangen alsmaar vaker de eigen interne wetgeving. De liberalisering van heel wat markten, ook binnen de openbare sector, noopt ons tot waakzaamheid. We worden genoodzaakt om de herstructureringen te begeleiden die ons door Europa worden opgedrongen. 
Het is dan ook van het allergrootste belang dat we er blijven voor strijden dat het hedendaagse op economische parameters gestoelde Europa de sociale dimensie blijft respecteren.
Om dit alles te kunnen realiseren is het VSOA aangesloten bij het EVV (Europees vakverbond) en bij de EPSU (European Public Services Union). 
Meerdere van onze groepen zijn ondertussen eveneens aangesloten bij internationale nevenorganisaties die de sectoriele internationale belangen behartigen.
Zoals U kunt vaststellen, beste lezer, biedt het VSOA U meer dan redenen genoeg om ons uw vertrouwen te schenken.

Aarzel niet om onze familie te vervoegen.

Sluit vandaag nog aan !

Nog vragen ?

Contacteer gerust het Secretariaat-Generaal
of de beroepsgroep die uw belangen behartigt.

Met vriendelijke groeten,
François Fernandez-Corrales

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.  Door verder te surfen, stem je in met het gebruik hiervan.

Meer infoSluiten