Syndicale premie voor het referentiejaar 2017

De syndicale premie is een sociaal voordeel voor personeelsleden van de overheidssector aangesloten bij een representatieve vakbond, zoals het VSOA. Vakbondsleden krijgen zo een gedeelte van hun financiële bijdragen terug als beloning voor hun inzet en solidariteit.

Uw werkgever in de openbare sector bezorgt u de “aanvraag van de vakbondspremie voor het referentiejaar 2017” ten laatste op 31 maart 2018.

Vul in hoofdletters en duidelijk leesbaar vakken B en C van de aanvraag in: uw naam, voornaam, geboortedatum, adres, IBAN rekeningnummer (op uw bankkaart de cijfers volgend op “BE”), dateer en onderteken met de vermelding “gelezen en goedgekeurd”.

Als uw werkgever u tegen 31 maart 2018 geen aanvraagformulier bezorgt, of als u het formulier niet meer kan terugvinden maakt u een “verklaring op eer voor het referentiejaar 2016” op conform het document VerklaringOpEerReferentiejaar2017.pdf

De “aanvraag van de vakbondspremie voor het referentiejaar 2017” (in voorkomend geval de “verklaring op eer voor het referentiejaar 2017”) moet uiterlijk op 30 juni 2018 ingediend worden bij uw
VSOA-secretariaat
of ACLVB-secretariaat waar u uw bijdragen betaalt.

Enkel originele formulieren, volledig ingevuld en ondertekend zijn geldig (GEEN duplicaten, fotokopieën, gefaxte, gescande of gemailde documenten).

Als u in 2017 aangesloten was bij een andere representatieve vakbond, moet u bij uw aanvraag een bewijs van al uw bijdragen voor de openbare sector voor 2017 aan die andere vakbond toevoegen. Dit bewijs is bvb. een attest van de andere vakorganisatie of een kopie van uw overschrijvingen.

De maximale premie bedraagt 90 € voor de leden van het VSOA of het ACLVB werkzaam in de openbare sector en die minimum 154,56 € bijdragen betaalden in het referentiejaar 2017.  Wie minder bijdroeg ontvangt een verminderde premie volgens onderstaande tabel.

De V.Z.W. Arbeid en Verdienste staat in voor de betaling van de vakbondspremie aan de leden van het VSOA en de leden die hun bijdragen aan het VSOA via de ACLVB betalen.

Hoe sneller u de volledig ingevulde aanvraag bezorgt aan uw VSOA-secretariaat of ACLVB-secretariaat waar u uw bijdragen betaalt, hoe vlugger de premie op uw rekening staat.  De V.Z.W. Arbeid en Verdienste stelt alles in het werk om er voor te zorgen dat uiterlijk op 31 december 2018 de laatste premie betaald is.

Let op: u mag slechts één aanvraag van een vakbondspremie voor het referentiejaar 2017 indienen! Zelfs als u van uw werkgever(s) meerdere exemplaren van de aanvraag zou hebben ontvangen, bijvoorbeeld omdat u in 2017 werkte bij twee werkgevers in de openbare sector. Een “controlecommissie van de vakbondspremies” voert actief controles hierop uit. Alle representatieve vakbonden en alle overheden rapporteren jaarlijks aan deze commissie.

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.  Door verder te surfen, stem je in met het gebruik hiervan.

Meer infoSluiten