VSOA Tot Uw Dienst

Organisatie van de dienstverlening

Wij zijn actief binnen alle segmenten van de openbare sector en verdedigen er de belangen van alle personeelscategoriën, zowel statutairen als contractuelen.
Onze syndicale structuren moeten dan ook kunnen beantwoorden aan zeer diverse noden naargelang de functie van onze leden. Een militair, eventueel op buitenlandse missie, zal andere eisen stellen dan een informaticus van een centrale dienst, om maar éen enkel voorbeeld aan te halen.
Om deze redenen is er binnen het VSOA een zo groot mogelijke decentralisatie per sector. Op deze manier kan, bij voorbeeld, een ambtenaar van FOD Financiën er zeker van zijn ontvangen te worden door collega´s, of het dan gaat over een plaatselijke afgevaardigde, de juridische adviseur of zelfs de nationale voorzitter.
Inzake de gemeenschappelijke dienstverlening voor alle leden is het Secretariaat generaal het aanspreekpunt. Het is ook duidelijk dat de leden op elk moment rechtstreeks met het Secretariaat generaal contact kunnen nemen.

Dienstverlening door de beroepsgroepen

Collectieve dienstverlening

Voor de collectieve belangenbehartiging van haar leden neemt het VSOA deel aan het overleg in de onderhandelings- en overlegcomités. In deze overlegstructuren wordt overlegd en onderhandeld aangaande de personeelsstatuten, bezoldigingsregelingen, bevorderingsbeleid, verlofstelsel, tuchtstatuut, welzijnsmaterie …


Individuele belangenbehartiging

Door de diversiteit van de beroepsgroepen kunnen de leden er steeds zeker van zijn dat de dienstverlening aangepast is aan hun verwachtingen.
Op deze pagina is het niet mogelik om een exhaustive en steeds bijgewerkte opsomming te geven van de voordelen die, naar gelang de beroepsgroep, zeer verschillend kunnen zijn. Het is dan ook aan te raden om voor deze informatie rechtstreeks met de betrokken beroepsgroep contact op te nemen .

Dienstverlening door Secretariaat Generaal

Collectieve dienstverlening

Het Secretariaat generaal is het overkoepelend orgaan dat een bijkomende steun verleent boven op de bestaande structuren van de beroepsgroepen en alzo bijdraagt tot de coherentie van het VSOA. Het centraliseert de externe informatiestromen en verdeelt ze onder de diverse VSOA-groepen en vice-versa, coördineert de acties van de bij het V.S.O.A. aangesloten verenigingen zodat deze op een efficiënte wijze bijdragen tot de verwezenlijking van onze objectieven, vertegenwoordigt een belangrijke schakel in de externe relaties van het VSOA zowel op nationaal als op federaal niveau en, ten slotte verzorgt het op internationaal niveau de bindingen met de buitenlandse organisaties en de federaties van de Europese vakbonden.

Individuele belangenbehartiging

Het Secretariaat generaal richt zich rechtstreeks tot de leden door de publicatie van het maandblad "Argument", de (pers)mededelingen.
Binnen het Secretariaat generaal is eveneens een werkgroep actief met speciale opdracht om de jongere ambtenaren bij te staan : de Groep Young . Deze groep beschikt over een eigen website : www.vsoa.eu/young

Bijkomende voordelen

Wij hebben er alle belang bij dat onze leden tevreden zijn. Daarom stellen wij U, naast onze klassieke syndicale activiteiten en de collectieve en individuele verdediging van uw beroepsbelangen, sedert vele jaren in de mogelijkheid om te genieten van een aantal exclusieve voordelen die financieel interessant zijn.
Deze voordelen zijn uitsluitend voorbehouden voor onze leden. U vindt in deze brochure een gedetailleerde voorstelling van deze voordelen. Bekijk ze aandachtig en maak gerust uw keuze. Deze voordelen en de speciale acties kunnen ook online bekeken worden in de rubriek : Bijkomende voordelen

 

Wij blijven graag te uwer beschikking voor alle mogelijke vragen of inlichtingen.
Aarzel dus niet ons te contacteren op het nummer 02/549.52.00 of via email voordelen@vsoa.eu

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.  Door verder te surfen, stem je in met het gebruik hiervan.

Meer infoSluiten